bibünyad


bibünyad
f.ə. bünövrəsiz, əsassız; əsası, bünövrəsi olmayan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.